За проекта

Навлизането в сектора на електронната търговия поставя все повече изисквания към всички негови потребители.

Кризата с COVID-19 ускори навлизането и използването на дигиталните технологии, повишавайки тяхната привлекателност, особено в селските райони.

Изправени сме пред необходимостта да развием силна връзка между образованието и реалните нужди на електронния пазар.

Проектът за електронна търговия e-Commerce ще допринесе за развиване на необходимите нови умения, като ще допринесе за цялостно секторно развитие на системата за професионално образование и обучение, съответстваща на изискванията на сектора и световната икономика.

Цели

Основната цел на проекта за електронна търговия e-Commerce и неговите партньори е да надгради уменията на операторите в електронната търговия по време на кризи и да подкрепи МСП от изолирани/селски райони в прехода към устойчивост, цифровизация и икономически растеж чрез:

  • положително въздействие върху настоящите и средносрочни нужди на сектора на електронната търговия по отношение на знания, умения и компетентности
  • подпомагане на селските/изолирани райони за подходящо развитие на сектора на електронната търговия като възможна мярка за преодоляване на някои от негативните последици от COVID-19
  • осигури ефективно сътрудничество между доставчиците на професионално образование и обучение и компаниите за електронна търговия при планирането и предоставянето на обучения
  • изграждане на европейска мрежа за електронна търговия за високи постижения в професионалното образование и обучение, която следва да подпомогне развитието на бързо развиващия се сектор на електронната търговия в Европа.

Резултати

  • Изграждане на ревизиран в светлината на новите изисквания професионален профил за електронна търговия на оператора в електронната търговия. Дефиниране на най-важните умения на служителите + дигиталните умения (съществуващи и нови), които трябва да бъдат актуализирани или новопридобити за успешно изпълнение на работата на оператора в електронната търговия при новата ситуация.
  • Разработване на модулна обучителна програма и обучително съдържание за провеждане на вътрешнофирмени обучения, насочени към усъвършенстване/ придобиване на уменията, определени в проучвателната фаза на проекта
  • Разработване на платформа за обучение за предоставяне на изготвената програма за обучение
  • Изграждане на мрежа за електронна търговия на европейско професионално образование и обучение
E-Commerce e-learning platform