Новини

3-та транснационална среща на проекта за електронна търговия в Латвия

3-та транснационална среща на проекта за електронна търговия в Латвия

Техническото училище в Огре беше домакин на 3-та транснационална среща на партньорите по проекта в Огре на 25-26 април 2023 година. Основната цел на срещата беше да се обсъдят въпросите за вече завършените дейности по проекта, развитието на интелектуалните резултати и крайните срокове.

По време на срещата бяха представени разработените резултати от IO2 – модулни обучителни програми и учебно съдържание, представителят на всеки партньор представи подготвените обучителни материали и бяха обсъдени въпроси относно разработването на обучителната платформа, нейния дизайн и структура.

По време на срещата партньорите обсъдиха целите и постигнатите резултати до момента, планирани бяха бъдещи дейности по проекта и бяха обсъдени финансови въпроси.

За да се запознаят с културата и историята на Латвия, участниците в срещата имаха възможност да научат повече и да разгледат Стара Рига.

Втора транснационална среща по проекта за електронна търговия в София

Втора  транснационална среща по проекта за електронна търговия  в София

ИПСМО (България) беше домакин на 2-рата транснационална среща на партньорите по проекта в София на 26-27 октомври 2022 г., на която присъстваха представители на всички организации от партньорството.

Изпълнението на Интелектуален продукт 1 – Проучване за настоящия професионален профил на оператора в електронната търговия, беше представено от водещия партньор на продукта – CCIBN (Румъния); бяха обсъдени съответните задачи за разработване на професионален профил на оператора в електронната търговия и бяха уточнени отговорностите на партньорите.

Стартира проектът „Нови умения на служителите за развиване на електронната търговия в изолирани и селски райони“ (NESC)

Стартира проектът „Нови умения на служителите за развиване на електронната търговия в изолирани и селски райони“ (NESC)

Първата среща по проекта за електронна търговия, финансиран от програма Еразъм+, се проведе онлайн на 4 февруари 2022 година. Проектът събира партньори от пет европейски държави: HEA (Швеция), ИПСМО (България), Ogres Tehnikums (Латвия), IntheCity (Нидерландия) и CCIBN (Румъния).

Партньорството по проекта се стреми да развие нови умения, необходими на представителите на основните целеви групи от изолирани и селски райони. Основното въздействие и резултатът от проекта могат да бъдат идентифицирани в развитието на силна връзка между ПОО и действителните нужди на електронния пазар чрез разработване на модулна програма за обучение и съдържание за обучение, насочено към уменията на операторите в електронна търговия.

E-Commerce e-learning platform