Jaunumi

3. Starptautiskā E-Commerce projekta sanāksme Latvijā

3. Starptautiskā E-Commerce projekta sanāksme Latvijā

Ogres tehnikumā no 2023.gada 25. Līdz 26.aprīlim norisinājās 3.starptautiskā projekta partneru tikšanās. Tikšanās galvenais mērķis bija pārrunāt jautājumus par jau pabeigtajām projekta aktivitātēm, intelektuālo rezultātu attīstību un termiņiem.

Tikšanās laikā tika prezentēti IO2 izstrādātie rezultāti – moduļu apmācību programmas un apmācību saturs, katras valsts partnera pārstāvis iepazīstināja ar sagatavotajiem mācību materiāliem, pārrunāja jautājumus par apmācību platformas attīstību, tās dizainu, struktūru.

Tikšanās laikā partneri pārrunāja līdz šim sasniegtos mērķus un rezultātus, plānoja turpmākās projekta aktivitātes, kā arī pārrunāja finanšu jautājumus.

Lai iepazītu Latvijas kultūru un vēsturi, projekta partneriem bija iespēja iepazīt Vecrīgu.

E-komercijas projekta 2. starpvalstu tikšanās Sofijā

E-komercijas projekta 2. starpvalstu tikšanās Sofijā

ITPIO (Bulgārija) 2022. gada 26. – 27. oktobrī Sofijā rīkoja 2. starpvalstu projekta partneru tikšanos, kurā klātienē piedalījās visi partneru organizāciju pārstāvji.

Pirmā intelektuālā rezultāta ieviešana IO1 – E-komercijas operatora pašreizējā e-komercijas profesijas profila pētījuma ieviešanu prezentēja intelektuālā rezultāta vadītājs CCIBN (Rumānija), tika pārrunāti attiecīgie uzdevumi e-komercijas operatora profesijas profila izstrādei, kā arī precizēti partneru pienākumi.

Jauno uzņēmēju prasmes augošās e-komercijas apstākļos izolētās un lauku teritorijās

Jauno uzņēmēju prasmes augošās e-komercijas apstākļos izolētās un lauku teritorijās

2022. gada 4. februārī tiešsaistē norisinājās Erasmus+ finansētā E-komercijas projekta pirmā sanāksme. Tajā piedalījās partneri no piecām Eiropas valstīm: HEA (Zviedrija), ITPIO (Bulgārija), Ogres Tehnikums (Latvija), IntheCity (Nīderlande), un CCIBN (Rumānija).

Projekta partnerības mērķis ir attīstīt jaunas prasmes, kuras nepieciešamas galvenajiem mērķa grupas pārstāvjiem no izolētiem un lauku rajoniem. Projekta galveno ietekmi un rezultātu var identificēt, veidojot ciešu saikni starp profesionālajām izglītības iestādēm un faktiskajām e-tirgus vajadzībām, izstrādājot modulāru apmācību programmu un apmācību saturu, kura vērsta uz e-komercijas operatoru prasmēm.

E-Commerce e-learning platform