Par projektu

Nokļūšana e-komercijas sektorā arvien vairāk prasa no tā lietotājiem.

COVID-19 krīze ir paātrinājusi digitālo tehnoloģiju izplatīšanos un izmantošanu, paaugstinot to pievilcību, it īpaši lauku teritorijās.

Mēs saskaramies ar nepieciešamību attīstīt spēcīgu sasaisti starp izglītību un faktiskajām e-tirgus vajadzībām.

E-komercijas projekts dos ieguldījumu nepieciešamo jauno prasmju attīstībā, veicinot visaptverošas nozaru profesionālās izglītības un apmācības sistēmas attīstību atbilstoši nozaru un globālās ekonomikas prasībām.

Mērķi

E-komercijas projekta un tā partnerības galvenais mērķis ir atjaunināt e-komercijas operatoru prasmes krīzes laikā un atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus izolētās/lauku teritorijās pārejā uz ilgtspēju, digitalizāciju un ekonomisko izaugsmi, izmantojot:

  • pozitīvu ietekmi uz e-komercijas sektora pašreizējām un vidēja termiņa vajadzībām attiecībā uz zināšanām, prasmēm un kompetencēm
  • atbalstu lauku/izolētām teritorijām, lai atbilstoši attīstītu e-komercijas sektoru kā iespējamo rīku dažu COVID-19 negatīvo seku pārvarēšanai
  • efektīvu sadarbību starp profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem un e-komercijas uzņēmumiem mācību plānošanā un nodrošināšanā
  • Eiropas profesionālās izglītības un apmācības e-komercijas ekselences tīkla veidošanu, kas atbalstīs ātri augošo e-komercijas sektora attīstību Eiropā.

Rezultāti

  • Izveidot aktualizētu e-komercijas operatora profesionālo profilu, kas atbilst jaunajām e-komercijas prasībām. Definēt vissvarīgākās darbinieka prasmes + digitālās prasmes (esošās un jaunās), kas jāaktualizē vai kas jāapgūst no jauna, lai sekmīgi varētu veikt e-komercijas operatora darba pienākumus jaunajos apstākļos.
  • Attīstīt modulāro apmācību programmu un mācību saturu, lai īstenotu apmācību uzņēmumā ar mērķi uzlabot/apgūt prasmes, kas definētas projekta izpētes posmā.
  • Attīstīt mācību platformu izstrādātās mācību programmas īstenošanai.
  • Veidot Eiropas profesionālās izglītības un apmācības e-komercijas ekselences tīklu.
E-Commerce e-learning platform