Over het project

De e-commerce sector betreden wordt steeds veeleisender voor zijn gebruikers.

De COVID-19-crisis heeft de intrede en het gebruik van digitale technologieën versneld, waardoor ze aantrekkelijker zijn geworden, vooral in plattelandsgebieden.

We worden geconfronteerd met het belang van het leggen van een sterkere link tussen onderwijs en de werkelijke behoeften van de e-markt.

Het e-commerceproject zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vereiste vaardigheden en bijdragen aan een algehele ontwikkeling van het sectorale beroepsonderwijs- en opleidingssysteem wat overeenkomt met de vereisten van de sectorale en mondiale economie.

Doelstellingen

Het belangrijkste doel van het e-commerceproject en de partners is om de vaardigheden van e-commerce-exploitanten in tijden van crisis te verbeteren en kmo’s uit geïsoleerde / landelijke gebieden te ondersteunen bij hun overgang naar meer duurzaamheid, digitalisering en economische groei door middel van:

  • positieve impact op de huidige en middellange termijnbehoeften van de e-commercesector op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties
  • plattelands-/geïsoleerde gebieden ondersteunen om de e-commercesector op passende wijze te ontwikkelen als mogelijke maatregel om een aantal van de negatieve gevolgen van COVID-19 te boven te komen
  • zorgen voor een doeltreffende samenwerking tussen aanbieders van beroepsonderwijs en -opleidingen en e-commercebedrijven bij het organiseren en aanbieden van opleidingen
  • de opbouw van een Europees netwerk voor succesvolle e-handel op het gebied van beroepsonderwijs en -opleidingen, dat de ontwikkeling van de groeiende e-commercesector in Europa moet ondersteunen.

Resultaten

  • Op herziene wijze voortbouwen in de context van de nieuwe vereisten van het beroepsprofiel van e-commerce-exploitanten. Het definiëren van de belangrijkste vaardigheden van werknemers + de digitale vaardigheden (bestaande en nieuwe) die moeten worden geüpdatet of geleerd voor een succesvolle implementatie van het werk van een e-commerce-operator in de nieuwe context.
  • Ontwikkeling van een modulair onderwijsprogramma en onderwijscontent voor het geven van in-company trainingen gericht op verbetering/verwerving van de vaardigheden die zijn gedefinieerd in de onderzoeksfase van het project
  • Ontwikkeling van een onderwijsplatform voor de uitvoering van het voorbereide onderwijsprogramma
  • Opbouw van een Europees netwerk voor succesvolle e-handel en beroepsonderwijs en -opleidingen
E-Commerce e-learning platform