Background
decorative header banner
Introducere

Această platformă își propune să ofere oportunități de e-learning în domeniul comerțului electronic și să îmbunătățească cunoștințele și abilitățile celor care lucrează în poziția de „operator de comerț electronic".

Platforma conține materiale de instruire pentru instruirea online, care face parte dintr-un program cuprinzător de formare „operator de comerț". Programul de formare este conceput pentru calificările legate de CEC 4 (operator de comerț electronic).

Programul are 4 module. Durata totală este de 160 de ore.

Următoarea schemă a fost adoptată pentru transferul orelor de studiu pentru a studia credite, conform ECVET (European VET Credit Transfer System). Programul nostru de formare se încadrează în profesiile legate de comerțul electronic și e-business. Aceste profesii includ specialități cu descrieri diferite pentru fiecare țară parteneră.
Toate acestea sunt nivelul 4 al CEC. Fiecare specialitate constă în:
  • module fundamentale de învățare care descriu cunoștințele, aptitudinile și competențele de bază;
  • module transferabile care conțin competențe transferabile din alte profesii și specialități;
  • module specifice care formează unicitatea profesiei și a specialității și care nu există sub nicio formă în alte cursuri de formare;
  • stagiu, ucenicie, formă dublă, muncă prin învățare.
Pentru un an de educație formală regulată în sistemul VET se acordă 60 de puncte.
Pentru programul nostru de formare, a fost adoptată următoarea schemă pentru transferul orelor de studiu pentru a studia credite/puncte, conform ECVET (European VET Credit Transfer System).
Un total de60de puncte ECVET
  • modulul 1-10 puncte ECVET
  • modulul 2-10 puncte ECVET
  • modulul 3-10 puncte ECVET
  • modulul 4-10 puncte ECVET
  • Învățarea prin practică – 20 de puncte ECVET
Test de Intrare
Test Final
decorative footer banner

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.