Nyheter

Tredje transnationella e-handelsprojektmöte i Lettland

Tredje transnationella e-handelsprojektmöte i Lettland

Ogre tekniska skola var värd för det tredje transnationella mötet för projektpartnerna i Ogre den 2 5-26 april 2023. Huvudsyftet med mötet var att diskutera frågor om redan avslutade projektaktiviteter, utveckling av resultat samt tidsplanering för kommande aktiviteter.

Under mötet presenterades utbildningsplattformens moduler och dess innehåll. Representanter för varje partner presenterade sitt förberedda förslag till innehåll i utbildningsmaterialet. Utvecklingen av utbildningsplattformen, dess design och struktur diskuterades.

Under mötet diskuterade partnerna de mål och resultat som uppnåtts hittills, planering av framtida projektaktiviteter. Även finansiella frågor diskuterades.

För att lära känna Lettlands kultur och historia fick deltagarna möjlighet att lära sig mer om och utforska Gamla Riga.

e-handelsprojekt 2: a transnationella mötet i Sofia

e-handelsprojekt 2: a transnationella mötet i Sofia

ITPIO (Bulgarien) stod värd för det 2:a transnationella mötet mellan projektpartnerna i Sofia den 26–27 oktober 2022, där företrädare för alla partnerskapsorganisationer deltog personligen.

Implementeringen av IO1 – Studie av den nuvarande e-handelsprofilen för e-handelsoperatör presenterades av produktionsledaren CCIBN (Rumänien), uppgifter för utveckling av e-handelsoperatörens yrkesprofil diskuterades och partnernas ansvar specificerades.

Projektet New Employees’ Skills for growing e-Commerce in isolated and rural areas (NESC) startar

Projektet New Employees’ Skills for growing e-Commerce in isolated and rural areas (NESC) startar

Kick-off-mötet för det Erasmus+-finansierade e-handelsprojektet hölls online den 4 februari 2022. Det samlade partners från fem europeiska länder: HEA (Sverige), ITPIO (Bulgarien), Ogres Tehnikums (Lettland), IntheCity (Nederländerna) och CCIBN (Rumänien).

Projektpartnerskapet syftar till att utveckla nya färdigheter som krävs av de viktigaste målgruppen, personer utanför tätorter och universitetsstäder. Projektets huvudsakliga resultat kan identifieras i utvecklingen av en stark koppling mellan yrkesutbildning och de faktiska behoven på e-marknaden genom utveckling av utbildningsprogram och utbildningsinnehåll som behandlar e-handelsoperatörernas kompetens.

E-Commerce e-learning platform