Om projektet

Att gå in i e-handelssektorn kräver alltmer av alla sina användare.

Covid-19-krisen har påskyndat genomslaget och användningen av digital teknik samt ökat dess attraktionskraft, särskilt på landsbygden.

Vi står inför behovet av att utveckla en stark koppling mellan utbildning och e-marknadens faktiska behov.

E-handelsprojektet kommer att bidra till utvecklingen av de nya färdigheter som krävs och bidra till en omfattande utveckling av yrkesutbildningssystem som motsvarar de sektoriella och globala ekonomiska kraven.

Mål

Huvudsyftet med e-handelsprojektet och dess samarbetspartners är att uppgradera kompetensen hos e-handelsoperatörer i kristider och att stödja små och medelstora företag från /landsbygdsområden i övergången till hållbarhet, digitalisering och ekonomisk tillväxt genom:

  • Positiv inverkan på e-handelssektorns nuvarande och behov på medellång sikt när det gäller kunskap, färdigheter och kompetens.
  • Att stödja landsbygdsområden/isolerade områden för att på lämpligt sätt utveckla e-handelssektorn som en möjlig åtgärd för att övervinna några av de negativa konsekvenserna av covid-19,
  • Att säkerställa ett effektivt samarbete mellan yrkesutbildningsanordnare och e-handelsföretag när det gäller planering och tillhandahållande av utbildning.
  • Att bygga upp ett europeiskt nätverk för e-handel med hög kompetens inom yrkesutbildning som bör stödja utvecklingen av den snabbt växande e-handelssektorn i Europa.

Resultat

  • Att med bakgrund av de nya kraven uppdatera e-handelns yrkesprofil för e-handelsoperatörer. Definiera de viktigaste färdigheterna hos medarbetarna + den digitala färdigheten (befintlig och ny) som behöver uppdateras eller nyutbildas för att framgångsrikt genomföra e-handelsoperatörens jobb i den nya situationen.
  • Utveckling av modulärt utbildningsprogram och utbildningsinnehåll för leverans av företagsutbildningar som syftar till att förbättra/förvärva de färdigheter som definierats i projektets inledande forskningsfas
  • Utveckling av utbildningsplattform för genomförande av det utarbetade utbildningsprogrammet
  • Att bygga upp ett europeiskt nätverk för spetskompetens inom yrkesutbildning
E-Commerce e-learning platform